Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-11°

-

21

Februari

29%

-8°

-

16

Mars

39%

-1°

-

15

April

46%

-

13

Maj

51%

17°

-

13

Juni

53%

21°

-

14

Juli

51%

23°

-

15

Augusti

49%

21°

-

14

September

35%

14°

-

16

Oktober

20%

-

19

November

14%

-2°

-

20

December

11%

-7°

-

22