Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-16°

-

15

Februari

38%

-13°

-

11

Mars

46%

-3°

-

11

April

47%

-

12

Maj

47%

12°

-

13

Juni

50%

19°

-

14

Juli

52%

23°

-

14

Augusti

44%

18°

-

16

September

34%

12°

-

15

Oktober

28%

-

16

November

23%

-7°

-

15

December

13%

-13°

-

14