Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-17°

-

18

Februari

40%

-15°

-

14

Mars

44%

-5°

-

14

April

50%

-

12

Maj

47%

11°

-

12

Juni

48%

19°

-

14

Juli

55%

23°

-

13

Augusti

45%

18°

-

16

September

36%

12°

-

16

Oktober

24%

-

18

November

22%

-7°

-

19

December

14%

-13°

-

18