Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-15°

-

14

Februari

38%

-12°

-

11

Mars

45%

-2°

-

10

April

46%

-

12

Maj

47%

12°

-

13

Juni

50%

20°

-

14

Juli

52%

23°

-

15

Augusti

44%

18°

-

16

September

34%

12°

-

15

Oktober

28%

-

16

November

24%

-6°

-

15

December

14%

-12°

-

14