Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-17°

-

18

Februari

39%

-15°

-

14

Mars

43%

-6°

-

14

April

50%

-

13

Maj

46%

10°

-

13

Juni

47%

19°

-

14

Juli

55%

23°

-

13

Augusti

44%

18°

-

16

September

34%

12°

-

16

Oktober

23%

-

19

November

21%

-8°

-

20

December

14%

-14°

-

18