Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-18°

-

19

Februari

36%

-17°

-

15

Mars

42%

-7°

-

15

April

49%

-

13

Maj

44%

-

13

Juni

44%

17°

-

14

Juli

53%

22°

-

13

Augusti

42%

17°

-

16

September

32%

11°

-

17

Oktober

21%

-

19

November

19%

-9°

-

20

December

11%

-14°

-

19