Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-16°

-

17

Februari

41%

-14°

-

13

Mars

47%

-4°

-

13

April

50%

-

12

Maj

48%

13°

-

12

Juni

51%

20°

-

14

Juli

55%

23°

-

13

Augusti

46%

19°

-

15

September

37%

13°

-

15

Oktober

26%

-

18

November

22%

-6°

-

19

December

12%

-12°

-

18