Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-15°

-

8

Februari

65%

-11°

-

6

Mars

62%

-1°

-

8

April

50%

10°

-

10

Maj

48%

18°

-

13

Juni

48%

23°

-

13

Juli

44%

26°

-

14

Augusti

45%

24°

-

15

September

54%

19°

-

13

Oktober

58%

10°

-

10

November

59%

-3°

-

8

December

58%

-13°

-

8