Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-24°

-

8

Februari

68%

-16°

-

6

Mars

64%

-4°

-

8

April

51%

-

10

Maj

49%

17°

-

13

Juni

50%

24°

-

14

Juli

47%

26°

-

15

Augusti

44%

23°

-

15

September

48%

17°

-

14

Oktober

53%

-

10

November

54%

-9°

-

10

December

52%

-22°

-

11