Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-12°

10

Februari

56%

-9°

9

Mars

54%

-3°

11

April

46%

11

Maj

42%

10°

13

Juni

41%

15°

13

Juli

36%

18°

13°

15

Augusti

39%

20°

16°

15

September

50%

17°

15°

14

Oktober

50%

11°

12

November

48%

-1°

10

December

44%

-9°

11