Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-20°

-

8

Februari

65%

-15°

-

7

Mars

62%

-5°

-

8

April

50%

-

11

Maj

47%

14°

-

13

Juni

48%

20°

-

13

Juli

44%

23°

-

14

Augusti

42%

21°

-

15

September

48%

15°

-

14

Oktober

52%

-

10

November

54%

-8°

-

9

December

52%

-18°

-

10