Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-17°

-

8

Februari

63%

-12°

-

7

Mars

61%

-4°

-

8

April

49%

-

10

Maj

46%

14°

-

12

Juni

47%

20°

-

12

Juli

42%

23°

-

14

Augusti

42%

22°

-

14

September

49%

17°

-

13

Oktober

52%

-

10

November

53%

-4°

-

8

December

51%

-15°

-

9