Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-19°

7

Februari

56%

-15°

-1°

6

Mars

66%

-8°

-1°

7

April

54%

-1°

9

Maj

40%

13

Juni

40%

11°

13

Juli

37%

16°

12°

15

Augusti

40%

17°

14°

14

September

43%

13°

11°

12

Oktober

48%

10

November

45%

-12°

7

December

27%

-18°

7