Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-23°

-

9

Februari

65%

-17°

-

7

Mars

63%

-8°

-

9

April

50%

-

11

Maj

47%

12°

-

13

Juni

48%

18°

-

14

Juli

44%

21°

-

15

Augusti

42%

19°

-

16

September

48%

13°

-

14

Oktober

52%

-

10

November

54%

-10°

-

9

December

53%

-21°

-

10