Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-16°

14

Februari

56%

-13°

12

Mars

58%

-5°

11

April

48%

12

Maj

44%

10°

13

Juni

45%

17°

11

Juli

41%

20°

12°

13

Augusti

42%

20°

16°

15

September

48%

16°

15°

15

Oktober

45%

10°

15

November

44%

-4°

14

December

37%

-13°

16