Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-22°

9

Februari

61%

-15°

7

Mars

62%

-5°

-1°

8

April

50%

-1°

10

Maj

46%

13°

-1°

12

Juni

48%

20°

13

Juli

44%

23°

14

Augusti

42%

22°

12°

14

September

42%

15°

11°

13

Oktober

44%

11

November

44%

-10°

12

December

39%

-21°

12