Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-17°

7

Februari

55%

-14°

6

Mars

60%

-7°

8

April

48%

-1°

11

Maj

40%

13

Juni

42%

11°

14

Juli

37%

15°

11°

16

Augusti

38%

16°

13°

15

September

42%

12°

11°

13

Oktober

46%

9

November

44%

-8°

8

December

33%

-15°

7