Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-12°

-

17

Februari

40%

-10°

-

13

Mars

48%

-1°

-

12

April

52%

-

11

Maj

52%

17°

-

14

Juni

59%

24°

-

13

Juli

60%

26°

-

13

Augusti

56%

22°

-

14

September

48%

16°

-

13

Oktober

31%

-

17

November

24%

-4°

-

18

December

22%

-10°

-

17