Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-11°

-

13

Februari

42%

-9°

-

10

Mars

50%

-

10

April

53%

10°

-

10

Maj

53%

18°

-

13

Juni

59%

24°

-

12

Juli

60%

26°

-

12

Augusti

58%

23°

-

13

September

52%

17°

-

12

Oktober

36%

-

14

November

28%

-2°

-

14

December

26%

-9°

-

14