Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-11°

-

14

Februari

40%

-9°

-

11

Mars

49%

-

10

April

52%

-

11

Maj

52%

18°

-

13

Juni

58%

24°

-

13

Juli

60%

26°

-

13

Augusti

57%

23°

-

14

September

49%

17°

-

12

Oktober

34%

-

15

November

26%

-3°

-

16

December

23%

-9°

-

15