Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-13°

-

18

Februari

39%

-11°

-

13

Mars

47%

-2°

-

12

April

51%

-

12

Maj

50%

16°

-

14

Juni

57%

22°

-

13

Juli

59%

25°

-

13

Augusti

54%

22°

-

15

September

45%

15°

-

14

Oktober

29%

-

18

November

23%

-4°

-

19

December

20%

-11°

-

18