Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-5°

-

13

Februari

48%

-4°

-

13

Mars

45%

-

14

April

46%

-

15

Maj

50%

12°

-

18

Juni

55%

16°

-

16

Juli

63%

20°

-

11

Augusti

66%

20°

-

10

September

64%

15°

-

9

Oktober

56%

-

11

November

44%

-

12

December

40%

-3°

-

14