Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-1°

-

13

Februari

38%

-

12

Mars

38%

-

14

April

43%

13°

-

14

Maj

48%

18°

-

16

Juni

54%

21°

-

15

Juli

57%

24°

-

11

Augusti

61%

24°

-

10

September

57%

19°

-

10

Oktober

49%

12°

-

11

November

36%

-

12

December

33%

-

14