Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-3°

-

18

Februari

24%

-2°

-

14

Mars

33%

-

14

April

41%

12°

-

12

Maj

50%

18°

-

13

Juni

51%

21°

-

13

Juli

50%

23°

-

14

Augusti

50%

22°

-

13

September

41%

18°

-

15

Oktober

30%

12°

-

15

November

15%

-

17

December

12%

-

19