Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-18°

-

15

Februari

45%

-14°

-

12

Mars

52%

-2°

-

10

April

52%

-

10

Maj

50%

14°

-

13

Juni

53%

21°

-

13

Juli

50%

24°

-

14

Augusti

46%

21°

-

15

September

42%

14°

-

13

Oktober

35%

-

13

November

26%

-7°

-

16

December

21%

-16°

-

18