Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-18°

-

16

Februari

44%

-14°

-

13

Mars

50%

-2°

-

11

April

51%

-

11

Maj

48%

14°

-

14

Juni

52%

22°

-

13

Juli

51%

25°

-

13

Augusti

46%

21°

-

15

September

40%

14°

-

13

Oktober

31%

-

15

November

24%

-7°

-

18

December

18%

-16°

-

19