Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-16°

-

11

Februari

51%

-12°

-

9

Mars

56%

-1°

-

7

April

54%

-

9

Maj

54%

16°

-

11

Juni

54%

22°

-

12

Juli

50%

24°

-

15

Augusti

49%

21°

-

15

September

48%

15°

-

12

Oktober

44%

-

10

November

36%

-5°

-

11

December

30%

-14°

-

13