Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-16°

-

11

Februari

52%

-11°

-

8

Mars

57%

-1°

-

7

April

55%

-

8

Maj

55%

17°

-

11

Juni

54%

22°

-

12

Juli

50%

24°

-

15

Augusti

49%

22°

-

14

September

49%

15°

-

11

Oktober

46%

-

10

November

37%

-5°

-

12

December

30%

-13°

-

14