Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-16°

-

9

Februari

58%

-12°

-

7

Mars

61%

-2°

-

6

April

57%

-

8

Maj

57%

15°

-

10

Juni

55%

21°

-

13

Juli

50%

22°

-

16

Augusti

52%

20°

-

15

September

54%

14°

-

11

Oktober

53%

-

9

November

45%

-6°

-

9

December

39%

-13°

-

11