Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-19°

-

16

Februari

44%

-15°

-

13

Mars

51%

-3°

-

11

April

52%

-

11

Maj

50%

14°

-

13

Juni

53%

22°

-

12

Juli

50%

24°

-

14

Augusti

46%

21°

-

15

September

40%

13°

-

13

Oktober

33%

-

14

November

26%

-8°

-

18

December

19%

-17°

-

20