Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-15°

-

13

Februari

45%

-11°

-

10

Mars

52%

-1°

-

9

April

52%

-

10

Maj

51%

15°

-

13

Juni

54%

22°

-

13

Juli

50%

24°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

45%

15°

-

13

Oktober

37%

-

12

November

29%

-5°

-

13

December

24%

-13°

-

15