Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-15°

-

13

Februari

44%

-11°

-

10

Mars

52%

-2°

-

9

April

52%

-

10

Maj

51%

15°

-

14

Juni

54%

22°

-

14

Juli

51%

23°

-

16

Augusti

49%

21°

-

17

September

46%

15°

-

14

Oktober

38%

-

12

November

31%

-4°

-

11

December

26%

-13°

-

12