Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-16°

-

11

Februari

52%

-11°

-

8

Mars

58%

-1°

-

7

April

55%

-

8

Maj

55%

17°

-

11

Juni

54%

22°

-

12

Juli

50%

24°

-

15

Augusti

50%

22°

-

14

September

50%

15°

-

11

Oktober

47%

-

10

November

38%

-5°

-

11

December

31%

-13°

-

13