Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-24°

-

22

Februari

40%

-21°

-

16

Mars

47%

-8°

-

13

April

50%

-

12

Maj

46%

11°

-

14

Juni

46%

20°

-

14

Juli

48%

23°

-

14

Augusti

43%

20°

-

16

September

35%

11°

-

15

Oktober

29%

-1°

-

17

November

24%

-14°

-

21

December

14%

-23°

-

23