Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-16°

-

14

Februari

41%

-12°

-

11

Mars

49%

-2°

-

10

April

51%

-

11

Maj

49%

15°

-

14

Juni

53%

22°

-

13

Juli

52%

24°

-

15

Augusti

48%

21°

-

16

September

43%

15°

-

14

Oktober

34%

-

13

November

26%

-5°

-

14

December

20%

-14°

-

15