Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-29°

-

20

Februari

43%

-24°

-

15

Mars

50%

-11°

-

12

April

52%

-

11

Maj

45%

-

13

Juni

45%

18°

-

15

Juli

48%

21°

-

15

Augusti

43%

18°

-

16

September

36%

-

15

Oktober

31%

-4°

-

15

November

27%

-18°

-

19

December

15%

-28°

-

20