Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-21°

-

18

Februari

41%

-18°

-

14

Mars

49%

-5°

-

10

April

51%

-

10

Maj

49%

14°

-

13

Juni

52%

22°

-

13

Juli

50%

24°

-

13

Augusti

45%

21°

-

14

September

37%

13°

-

13

Oktober

30%

-

15

November

24%

-11°

-

19

December

16%

-19°

-

22