Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-14°

-

12

Februari

52%

-10°

-

8

Mars

58%

-1°

-

7

April

55%

-

8

Maj

56%

16°

-

10

Juni

54%

22°

-

12

Juli

50%

24°

-

15

Augusti

50%

21°

-

14

September

50%

15°

-

11

Oktober

48%

-

9

November

37%

-4°

-

12

December

30%

-12°

-

14