Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-15°

10

Februari

54%

-11°

7

Mars

59%

-1°

7

April

56%

8

Maj

56%

17°

10

Juni

55%

22°

10°

12

Juli

50%

24°

13°

15

Augusti

51%

22°

14°

14

September

52%

15°

13°

11

Oktober

50%

9

November

40%

-4°

11

December

34%

-12°

12