Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-17°

-

13

Februari

49%

-12°

-

10

Mars

55%

-2°

-

8

April

54%

-

9

Maj

53%

16°

-

12

Juni

54%

22°

-

12

Juli

49%

24°

-

15

Augusti

48%

21°

-

15

September

47%

15°

-

12

Oktober

42%

-

11

November

33%

-6°

-

13

December

27%

-15°

-

15