Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-6°

20

Februari

21%

-5°

15

Mars

33%

15

April

40%

13

Maj

50%

15°

12

Juni

50%

20°

12°

13

Juli

49%

22°

17°

14

Augusti

44%

20°

17°

16

September

33%

14°

14°

17

Oktober

22%

18

November

11%

20

December

7%

-3°

22