Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-10°

-

20

Februari

31%

-8°

-

15

Mars

40%

-2°

-

13

April

48%

-

12

Maj

55%

18°

-

12

Juni

56%

22°

-

14

Juli

55%

24°

-

13

Augusti

53%

22°

-

12

September

40%

15°

-

13

Oktober

26%

-

17

November

16%

-1°

-

18

December

14%

-6°

-

21