Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-22°

-

7

Februari

70%

-17°

-

6

Mars

68%

-6°

-

6

April

60%

-

7

Maj

58%

15°

-

9

Juni

56%

22°

-

13

Juli

51%

23°

-

17

Augusti

53%

20°

-

15

September

56%

14°

-

10

Oktober

64%

-

6

November

59%

-10°

-

7

December

54%

-20°

-

8