Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-22°

-

6

Februari

67%

-15°

-

5

Mars

66%

-5°

-

5

April

59%

-

7

Maj

56%

15°

-

9

Juni

54%

22°

-

13

Juli

49%

23°

-

16

Augusti

50%

21°

-

16

September

53%

14°

-

10

Oktober

59%

-

6

November

53%

-10°

-

6

December

48%

-20°

-

7