Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-21°

-

7

Februari

66%

-15°

-

6

Mars

65%

-4°

-

6

April

56%

-

7

Maj

54%

17°

-

9

Juni

52%

23°

-

14

Juli

48%

24°

-

16

Augusti

48%

22°

-

16

September

51%

16°

-

10

Oktober

58%

-

6

November

54%

-10°

-

7

December

48%

-20°

-

9