Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-17°

-

4

Februari

66%

-12°

-

3

Mars

67%

-2°

-

3

April

61%

-

5

Maj

60%

16°

-

7

Juni

57%

22°

-

12

Juli

52%

24°

-

16

Augusti

53%

22°

-

15

September

58%

15°

-

10

Oktober

61%

-

5

November

54%

-6°

-

5

December

50%

-15°

-

6