Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-22°

-

6

Februari

62%

-15°

-

6

Mars

62%

-6°

-

6

April

54%

-

7

Maj

51%

14°

-

10

Juni

49%

21°

-

15

Juli

47%

23°

-

16

Augusti

46%

21°

-

16

September

47%

14°

-

11

Oktober

53%

-

7

November

50%

-12°

-

7

December

42%

-22°

-

8