Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-18°

-

7

Februari

62%

-14°

-

5

Mars

65%

-4°

-

4

April

61%

-

6

Maj

60%

15°

-

7

Juni

58%

21°

-

11

Juli

53%

23°

-

14

Augusti

55%

21°

-

13

September

58%

14°

-

9

Oktober

57%

-

7

November

48%

-7°

-

9

December

45%

-15°

-

10