Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-22°

-

7

Februari

68%

-16°

-

5

Mars

66%

-4°

-

6

April

58%

-

6

Maj

56%

17°

-

8

Juni

53%

23°

-

12

Juli

49%

25°

-

16

Augusti

49%

22°

-

15

September

52%

16°

-

10

Oktober

60%

-

6

November

55%

-9°

-

7

December

50%

-20°

-

8