Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-20°

-

6

Februari

71%

-16°

-

5

Mars

69%

-4°

-

5

April

61%

-

7

Maj

60%

17°

-

8

Juni

58%

23°

-

12

Juli

53%

25°

-

16

Augusti

56%

22°

-

14

September

58%

16°

-

10

Oktober

65%

-

6

November

61%

-8°

-

6

December

56%

-18°

-

8